Op de GLAZZproducten wordt een garantie van 1 jaar na levering verstrekt

 

De garantie omvat herlevering van de geclaimde delen. Schade en gevolgschade voortvloeiend uit een garantieclaim is uitgesloten.

Voor het melden van een garantieclaim verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice.

 

Uitgesloten van garantie zijn claims die de oorzaak zijn van:

  • Oneigenlijk gebruik.
  • Onjuiste montage anders dan door de Vakman van GLAZZ®. 
  • Transport door derden anders dan door de transporteur van GLAZZ®.
  • Slijtage.